Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 14 • 16:00 - 16:15
Kan verden erobres fra Norge?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Marius Lian, CEO Ping.it
ping.it er et sosialt nettverk som gjør brukeren i stand til å sende raske og direkte tips om godt innhold til sine venner, medarbeidere og familie.
Kan et sosialt nettverk med opphav i Oslo klare seg i et marked som er tungt dominert av USA?

http://bylarm.no/nor/seminars

Thursday February 14, 2013 16:00pm - 16:15 CET
Ragnarock

Attendees (0)