Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 14 • 14:50 - 15:05
Erfaringer: internet i universet

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Lars Marcus Vedeler og Theo Tveterås, Skrekkøgle
Theo Tveterås og Lars Marcus Vedeler har begge mastergrad i design fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo
Kort tid etter uteksamineringen startet de firmaet Skrekkøgle sammen, en deltidsvirksomhet for eksperimentelle prosjekter i landskapet mellom kunst og design. I år tar Skrekkøgle steget fra hobbyprosjekt mot nye horisonter.

http://bylarm.no/nor/seminars

Thursday February 14, 2013 14:50pm - 15:05 CET
Ragnarock

Attendees (0)