Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 14 • 13:30 - 13:45
Lyd, bilde & tekst er publisert online - når kan du bruke det og til hva?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Hans Marius Graasvold, opphavsrettsadvokat
Nye tjenester både on- og offline baseres ofte på materiale som lyd, bilder, tekst osv .som andre har publisert på nett. Hva kan det brukes til, når må du ha opphavspersonens godkjennelse med mer.
Hans Marius Graasvold har praktisert som advokat i Oslo og arbeider særlig innen områdene opphavsrett, medierett, arbeidsrett, personvern og forbrukerrettigheter. Han bistår fast en rekke organisasjoner, opphavsmenn og utøvende kunstnere innen kunst- og kulturfeltet. Han er også fast advokat for Den Norske Fagpresses Forening og Den Norske Fagpresses Redaktørforening.

http://bylarm.no/nor/seminars

Thursday February 14, 2013 13:30pm - 13:45 CET
Ragnarock

Attendees (0)