Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 14 • 15:35 - 16:00
De tause heltene

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Anna Kirah, Designantropolog og psykolog
Hvis vi skal skape bærekraftige løsninger for dagens utfordringer må vi forstå motivasjonene og ambisjonene til vanlige mennesker. Utvikleren må ta utgangspunkt i deres perspektiver og ikke sine egne
Anna Kirah er internasjonalt anerkjent for sitt pioneerarbeid på menneskefokusert innovasjon i design av tjenester, produkter og organisasjonsendringer.

http://bylarm.no/nor/seminars

Thursday February 14, 2013 15:35pm - 16:00 CET
Ragnarock

Attendees (0)