Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 14 • 10:30 - 11:00
Den digitale renessansen skaper fremtiden

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Paal Fure - Adm. dir, Aegis Media Norge
Paal Fure vil dele sine perspektiver på endringene vi står midt i – og foran – basert på hans studier av den renessansen som preger alle markeder, bransjer og folk.
Hvilke drivkrefter former tiden vi går inn i? Hva er kildene til disse endringene? Hordan skaper dette rom for innovasjon? Fure er norges mest erfarne trendanalytiker og har vært en aktiv bidragsyter i musikkbransjen og innvoavtive teknoligimiljøer i over 15 år. Han var med by:Larm fra starten av. I dag leder Fure det globale medie og marketingkonsernet Aegis Media sin virksomhet i Norge.

http://bylarm.no/nor/seminars

Thursday February 14, 2013 10:30am - 11:00 CET
Ragnarock

Attendees (0)