Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Wednesday, February 13 • 14:20 - 14:40
Startupscenen i Berlin

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Panel
Berlin er en magnet for nye startups og har et stadig voksende miljø med unge utviklertalenter.
Dette panelet diskuterer hvilke muligheter som faktisk finnes i Berlin. Hva er de praktiske fordelene ved å relokalisere dit, hvordan er mulighetene for finansiering, kostnadsnivået, tilgang til markedet, muligheten for å finne samarbeidspartnere osv.
Panele:
Espen Systad – capsule.fm
Tor Langballe –
Edial Dekker – CEO, Gidsy)
Tor Rauden Källstigen – Loopcam

http://bylarm.no/nor/seminars

Wednesday February 13, 2013 14:20pm - 14:40 CET
Ragnarock

Attendees (0)