Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 14 • 11:40 - 11:55
beat.no a streaming startup

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Njål Wilberg, beat.no
Kan en en startup fra distriktsnorge hevde seg blant de store aktørene? Er det rom for nisjeaktører i et streamingmarked som på kort tid har blitt fyllt av en håndfull dominerende aktører? Om å starte opp og konkurrere i et raskt voksende internasjonalt marked.
beat.no er en startup som satser på musikkstreaming. Kan en streamingtjeneste fra utkantnorge nå ut til vedens utkant og konkurrere med de store?

http://bylarm.no/nor/seminars

Thursday February 14, 2013 11:40am - 11:55 CET
Ragnarock

Attendees (0)