Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Wednesday, February 13 • 16:45 - 17:45
Norsk Rockforbund presenterer: Rock City Namsos - mandat vs behov og etterspørsel

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Ordstyrer: Kristin Danielsen, tidl. Dir MIC
Rock City Namsos har et nasjonalt mandat, men har frem til nå fremstått som et rent Namsosprosjekt.
Mandatet deres fra Kulturdepartementet sier; «Rock City Namsos skal være et ressurssenter for profesjonell musikk». «…være et bransjesenter som skal være et sted for utvikling av ideer, prosjekter, bedrifter og kompetanse, og skal omfatte et Trønderrockmuseum. Rock City har som mål å bidra til profesjonalisering av bransjen». De startet allerede i 2005, men frem til nå har norsk musikkbransjen sett lite til, og forstått enda mindre av hva Rock City er tenkt skal være. Det kan ha flere årsaker.
Er tanken en rolle som overordnet organ for alle de regionale kompetansesentrene? Er det et behov for et nasjonalt ressurssenter? Hva ønsker bransjen selv?
Skal Rock City Namsos spre fagkompetanse nedover til de eksisterende regionale sentrene? Er organisasjonen tenkt som en nasjonal paraply ala Norsk Idrettsforbund?
Hva var, og er grunntanken i et samlet tilskudd fra Kulturdepartementet og fylkeskommune på hele 10 millioner til 1 aktør, og hvordan er det tenkt at dette skal komme hele det nasjonale rytmiske feltet til gode? Nylig kom også nyheten om at Rock City går 7 millioner i underskudd i 2012.
Mange lurer og 10 millioner lar seg sjeldent tildeles uten diskusjon. Denne paneldebatten vil forhåpentligvis besvare mange spørsmål.
Paneldeltagere: Ragnhild Kvalø – NT-Fylkeskommune, Maria Engström (styremedlem, Rock City), Jørgen Skauge (Daglig leder, BRAK), Line Endresen (Daglig leder, Norsk Rockforbund), Christian Wadahl Uhlen (kst. daglig leder, Gramart), Kjersti Stenseng – Statssekretær, KUD.
Ordstyrer: Kristin Danielsen (tidl. Dir MIC)

http://bylarm.no/nor/seminars

Wednesday February 13, 2013 16:45pm - 17:45 CET
Safety Pin

Attendees (0)