Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Wednesday, February 13 • 16:05 - 16:35
Hippo-phones and camel-cars; the wildlife and habitats of connected things

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Joakim Formo, Senior researcher at User Experience Lab, Ericsson Research
I dette foredraget gir Joakim Formo en innføring i “Internet of Things” fra et menneskelig synspunkt, og kaster lys over hvordan tilkobling til internett sakte men sikkert kan endre vår oppfatning av produkter, tjenester og media. Vi vil også få noen “sneakpeaks” på eksperimenter og prototyper fra forskningslaboratoriet
Joakim er en norsk designer med base i Stockholm, der han har jobbet på User Experience Lab ved Ericsson Research siden 2007. I sitt arbeid har han utforsket mulige scenarioer i nær fremtid og konsepter knyttet til de eksperimentelle, affektive og meningsfulle sidene av folks interaksjon med nettverksteknologi. Joakim har en mastergrad i industriell design fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo.

http://bylarm.no/nor/seminars

Wednesday February 13, 2013 16:05pm - 16:35 CET
Ragnarock

Attendees (0)