Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 14 • 10:00 - 11:00
Dialogmøte med kulturdepartementet

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: TBA
Når markedet endres må produktene tilpasses nye forutsetninger.
Musikknæringen, som andre kulturnæringer, må i økende grad forholde seg til de utfordringene, men også søke mulighetene den teknologiske utviklingen åpner for. Kulturdepartementet inviterer til dialogmøte der disse problemstillingene drøftes.

http://bylarm.no/nor/seminars

Thursday February 14, 2013 10:00am - 11:00 CET
Club7

Attendees (0)