Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Wednesday, February 13 • 11:00 - 11:30
Fra innovasjon til mutering

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Helge Tennøe, Dinamo
De store trendene vi ser i forhold til konsumenters endrede vaner og krav og reaksjonen fra næringen – og med et av bevisene; hvordan en pc-produsent kan bli den største distributøren av musikk i usa.
Helge Tennøe har utfordret og utforsket virksomheters rolle og muligheter på nett siden 2000. Han liker ikke å snakke om teknologi som det som er inne i den svarte boksen, men løfter det opp til å handle om mennesker, samhandling og endringer eller forbedringer i hverdagslivet og arbeidshverdagen.

http://bylarm.no/nor/seminars

Wednesday February 13, 2013 11:00am - 11:30 CET
Ragnarock

Attendees (0)