Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Friday, February 15 • 10:30 - 11:00
Balansekunst - informasjon om ny støtteordning

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: «Balansekunst-gruppa» og Norsk kulturråd
«Balansekunst» og Norsk kulturråd inviterer til informasjonsmøte om ny støtteordning for balansefremmende tiltak!
I statsbudsjettet for 2013 er det bevilget 1 000 000 kroner til tiltak for å bedre kjønnsbalansen i norsk musikkbransje. Norsk kulturråd forvalter midlene, og vil sammen med «Balansekunst-gruppa» (Ny musikk, MFO, Norsk jazzforum, Gramart, AKKS og Norges Musikkhøgskole) orientere om den nye støtteordningen. Kaffe og noko attåt serveres. Åpent for alle.

http://bylarm.no/nor/seminars

Friday February 15, 2013 10:30am - 11:00 CET
Club7

Attendees (0)