Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Friday, February 15 • 14:30 - 15:30
Norsk Rockforbund presenterer: Arrangørsektoren - Ukultur vs. Lovverk

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: TBA
Som arrangør har du et overordnet HMS-ansvar for alle dine underleverandører. Er arrangørene klar over sitt ansvar, og hvordan følger de opp dette ansvaret ovenfor leverandør? Hva gjør de, når de skriver avtaler med sine leverandører etter regelverket, men allikevel fortvilende må observere at deres avtaler ikke blir fulgt. Føler leverandørene ansvaret og kjenner de regelverket godt nok?
Tid, økonomi og «The Show Must og On» spiller en rolle, men praksis fra andre bransjer med lengre erfaring forteller om en mye strengere indre justis hos leverandørene.
Hvem har det egentlige ansvaret når den frivillige eller profesjonelle riggeren faller ned fra stillaset, usikret og uten hjelm? Er det arrangør, eller innleid leverandørs ansvar? Hva forteller lovverket oss om dette? Hva kan vi som arrangører gjøre for å få leverandørene til å bli flinkere til å overholde sitt ansvar?
Erfaringer forteller oss at både arrangører og leverandører trenger å bli dyktigere på feltet.
NRF inviterer til dialogmøte om temaet for å se på hvordan leverandørfeltet og arrangørene kan snakke bedre sammen om hverandres ansvar og plikter i slike saker.
OBS! Maks 20 plasser. Påmelding til post@norskrockforbund.no

http://bylarm.no/nor/seminars

Friday February 15, 2013 14:30pm - 15:30 CET
Safety Pin

Attendees (0)