Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Friday, February 15 • 11:00 - 12:15
Who pays the piper calls the tune? Eller hvordan kan de nordiske kunstråd best støtte musikklivet?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Moderator: Katrine Nyland Sørensen, Redaktør & Vært i DR & Næstformand for Statens Kunstråds Musikudvalg
Representanter fra de nordiske kunstråds musikkutvalg diskuterer det de ser som de største utfordringene for nordisk musikliv nettopp nå, og hvordan støtteordningene best mulig kan støtte musikklivet i de enkelte land.
For hvordan bør man prioritere kunststøtten til musikklivet? Skal man støtte vekstskiktet? Eller midtskiktet? Og bør man også støtte “eliten”, som mangler det siste puffet på vei mot det store internasjonale gennombruddet? Bør kunststøtten fokusere på det nasjonale musikklivet, eller er det viktigere å få musikken ut i verden? Og kunne de nordiske landene skape et samarbeid, som kunne styrke det nordiske musikklivets synlighet ute i verden?
Panel:
Erik Bach, komponist og formand for Statens Kunstråds Musikudvalg (DK)
Arnfinn Bjerkestrand, Rådet for Norsk kulturfond og leder av musikkutvalget for arrangørstøtte
Sigtryggur Baldursson, Managing director, Iceland Music Export
Ralf Christensen, Nordic Music Prize

http://bylarm.no/nor/seminars

Friday February 15, 2013 11:00am - 12:15 CET
SoWhat!

Attendees (0)