Loading…
by.Larm 2013 has ended
Back To Schedule
Thursday, February 14 • 15:00 - 16:15
Norsk Rockforbund presenterer: Kultur- og Konserthus, Viktige kulturelle arenaer for et bredt publikum, eller kommunale signalbygg uten innhold og levedyktighet?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Speaker: Ordstyrer: Esben Hoff, KultMag
Kultur- og konserthus spretter opp, og varierer fra viktige, sterke kulturelle fyrtårn til økonomiske sorte hull i kommunekasser. Til tross for at enkelte roper et varsko, så bygges det kulturhus som aldri før. Er de viktige kulturelle arenaer for et bredt publikum, eller kommunale signalbygg uten innhold og levedyktighet?
Skal hver by ha en «rett» til sitt eget lokale kultur- eller konserthus, eller er det mer økonomisk å tenke regionalt, som f.eks. med sykehusene. I hvilken grad påvirker kostnadskrevende kultur- og konserthus lavterskeltilbudet, og slipper populærmusikkulturen til i husene? Lever de nye kultur- og konserthusene godt side-om-side med klubbsegmentet som skal ta være på underskogen, eller skummer de fløten av det klubbene gjør for å bygge nye artister? Er kultur- og konserthusenes tanke om flerbruk en suksess, og er de økonomisk lønnsomme?
Paneldeltagere: Kjersti Stenseng (KUD) Georg Arnestad (Kulturforsker – HiSF)/ Alfred Solgaard (Buen Kulturhus, Mandal) / Runar Eggesvik (Trøbbelskyter) / Thor Olav Fjellhøy (NKN) / Frank Nordby (Kultursjef, Stjørdal kommune)
Ordstyrer: Esben Hoff – KultMag

http://bylarm.no/nor/seminars

Thursday February 14, 2013 15:00pm - 16:15 CET
Safety Pin

Attendees (0)